De taxi van de taximeter

Taxi in Nijmegen

De taximeter bestaat uit drie hoofdonderdelen, de carrosserie die de buitenkant van de taxi is, de motor die de motor is. Deze laatste heeft drie soorten beweging, de cyclische beweging, de destructieve beweging die de trillingen veroorzaakt door de acties van de taxameter en de continue beweging die de beweging van de taxameter is wanneer de taxi in beweging is. De efficiënte motor betekent dat de taxameter minder beweging heeft, wat goed is voor de efficiëntie binnen de constructie en de levensduur van de taxi. Er zijn ook voertuigen met vier motoren; de taxameters voor dit soort voertuigen werken echter op een hogere basis, zij het op een lager niveau, in vergelijking met het voertuig met vier motoren.

Alle soorten taxi’s hebben tariefmeters en muntlezers. Elektronisch betalen is de meest geaccepteerde manier van betalen. Het beste deel van het betalen in taxi’s is dat u warm wordt betaald door het bedrijf dat u voor het vervoer gebruikte. De apparatuur die nodig is voor de betaling is een lezer die aan het achterste gedeelte van het dashboard kan worden gemonteerd, een betaalautomaat voor de taximeter en een middel om betalingen van andere mensen te accepteren. Om te betalen hoeft men slechts op de middentoets te drukken en de hoeveelheid wordt automatisch van het bedrag afgetrokken. Anderzijds is er ook een touch-pad machine die uitsluitend wordt gebruikt voor de betaling van de ritprijs. De betaalautomaat van de taximeter is een zeer handige manier voor mensen om hun geld veilig te bewaren, hoewel er een verplichte vingerafdrukopdracht is die moet worden ondertekend voordat het geld wordt betaald en de chauffeur zelf aanwezig moet zijn op het moment van betaling. De meter verhindert dat de persoon gewoon kan weglopen.

Het belastingstelsel is een integrerend deel van de taxi’s geworden. Het spectrum strekt zich uit van het lichte kaartje tot het donkere, extra betaling tegen de prijs van de rit naar de uitgang en natuurlijk het verbruik van openbaar vervoer. De controle is waardevol voor de taximeter, omdat hij er zeker van is dat het totale aantal afgelegde kilometers werd afgelegd en het tarief werd afgelost. Het systeem is vergelijkbaar met de meter in een benzinestation. De inzameling van passagiers en de uitgaven van de rit worden gecontroleerd en dienovereenkomstig bestraft. De taxi’s die zuiver digitale systemen gebruiken, worden nog te weinig gebruikt en zijn niet wijdverbreid. De meting van brandstof is eenvoudiger en overzichtelijker geworden voor zowel de taxichauffeur als de passagiers door het bestaan van brandstofverbruiksanalyse en oxidatiebijprodukten. Het grootste probleem van de taxi’s is de ongevormde en gedeeltelijke relatie tussen het vervoerssysteem en de deelname van de mensen aan het reizen. De relatie is niet goed omdat te veel transportsystemen niet veel ruimte laten voor de behoeften van de mensen.

De oplossing bestaat uit twee delen: het eerste deel is de toegang tot de weg en de communicatiemiddelen van het vervoerssysteem. Het tweede deel is de vorming van het vervoersysteem – controle, onderhoud en beheer van het gehele vervoerscomplex. Dit complexe systeem omvat het stratenstelsel, het snelwegenstelsel en het stadsverkeerssysteem. Dit laatste is het gemakkelijkst te organiseren en te controleren. Maar vóór de organisatie van het eerste deel moeten de mensen worden voorgelicht over het feit dat hun doel is op hun bestemming te geraken en dat dit van beperkte duur is. De steden blijven ook nu nog groeien en het levenspeil, de diversiteit van de mensen en hun vermogen om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden van werk en comfort, de uitbreiding van de stad en haar produktieve industrieën, nemen eveneens toe. Het systeem moet op al deze behoeften kunnen inspelen. De diensten moeten dus flexibel genoeg zijn om te kunnen inspelen op de wensen van de bevolking. Het is juist en gepast dat de hoofdtaak van een stadsmanager erin bestaat het vervoersysteem te verbeteren en op te bouwen. Duurzaamheid, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en veiligheid, alsmede het vermogen om uit te breiden en te onderhandelen over handel worden daarom de must voor de aantrekkelijkheid van een groeiende stad.

De stad moet haar middelen inzetten voor de primaire taak en fase van de groei – de groei van de economie. Dit is het toppunt van de groeimotor. De middelen die in dit spel moeten worden ingezet, moeten in een razend tempo worden verworven. De snelheid van hun verwerving moet de leidende ster zijn. Gary rolde over de parkeerplaats vergezeld door een zelfvoldane vermoeidheid. Het was Gary’s droom dat hijzelf van de parkeerplaats naar het treinstation zou lopen op het moment dat de taxi wegreed. Het was een atletische prestatie van zijn leven – en een verlossing voor de stad Tampa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.